โปรแกรมเวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน
 
วันแรก           กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – รถ Golf  –หุ่นกระบอกน้ำ – 36 สาย 09.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 11.55 น.    &...
 
  โปรแกรมเวียดนามใต้ 3 วัน สายการบิน TK
 
วันที่หนึ่ง              กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ซิตี้ 1230        นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U เตอร์กิสแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 1535      เตอร์กิสแอร์ไลน์...
 
  โปรแกรมโฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทย
 
วันแรก          กรุงเทพฯ – ไซง่อน – ดูงานสถานฑูตไทย  - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ที่ทำการไปรษณีย์                     โรงละคร (Opera House) 05.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4...
 
  โปรแกรมโฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่สายการบิน TK
 
1.             กรุงเทพฯ –นครโฮจิมินห์ – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน 2.             โฮจิมินห์ – มุยเน่ - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่ – 3.             มุยเน่ – ตลาดฟานเตี้ย – น้ำตาดาลันตา – ตลาดดาลัท 4. &nbs...
 
  โปรแกรมสะหวันนะเขต เว้ ดานัง
 
วันแรก     มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – ดองฮา – เขตปลอดทหาร – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้ 06.00 น.      รอรับที่จังหวัดมุกดาหาร                                      &nbs...
 
  โปรแกรมฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน สายการบินไทย
 
วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ – ตลาดไนซ์พลาซ่า 05.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย                      โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท...
 
  โปรแกรมฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน QR
 
วันแรก           กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน –หุ่นกระบอกน้ำ – 36 สาย 10.00 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 12.55 น.        ...
 
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×