โปรแกรมมาเลเซีย สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สายการบิน MH
 
ลิ้มรสบักกุเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นตำหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติ้ง 1 คืนเที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
 
  โปรแกรมสิงคโปร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย
 
สิงคโปร์     ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเพลิดเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!มาเลเซีย   เที่ยว กรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เมืองใหม่ปุตราจาย่าพักผ่อนที่ เก็นติ้ง แหล่งพักผ่อนตากอากาศระดับชาติ ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี แหล่งคาสิโนเลื่องชื่อมะละกา สัมผัสเมืองมรดกโลก 
 
Page 1 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×