คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานกรมการกงศุล ณ นครโฮจิมินห์ 
 
เว็บสำเร็จรูป
×